Polecane wydarzenia

A A A
drukujZaproszenia

Przypominamy o konkursie prasowym "Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany"
1.03.2012

Celem konkursu „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany” jest zachęcenie autorów tekstów w prasie lokalnej i regionalnej do przygotowania i publikacji artykułów pokazujących w przystępny i zrozumiały dla czytelnika sposób zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu za sprawą realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Co jest przedmiotem oceny?

Do konkursu mogą być zgłaszane minimum 3 artykuły prasowe poruszające tematykę konkursową (każdy o liczbie co najmniej 1500 znaków – ze spacjami), opublikowane w okresie od 1 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku na łamach prasy lokalnej lub regionalnej.
Artykuły muszą być poświęcone efektom wdrażania Funduszy Europejskich w najbliżej okolicy, dodatkowo mogą informować o możliwościach wykorzystania dostępnych jeszcze unijnych środków.
Ocenie podlegają wyłącznie artykuły opublikowane w drukowanych wydaniach gazet.

Nagrody

Nagrody dla autorów zwycięskich testów przyznawane będą w dwóch kategoriach: prasa lokalna i prasa regionalna.
W każdej z nich zdobyć można następujące nagrody:

 • I miejsce – 7000 zł
 • II miejsce – 5000 zł
 • III miejsce – 3000 zł

Nagrody otrzymają również redakcje tytułów prasy lokalnej i regionalnej, na łamach których opublikowane zostały teksty nagrodzonych autorów:

 • I miejsce – 5000 zł
 • II miejsce – 4000 zł
 • III miejsce – 3000 zł

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać wydawcy, redaktorzy naczelni, dziennikarze i współpracownicy prasy lokalnej i regionalnej.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz ze zgłaszanymi artykułami przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem konkurs „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany”
w terminie do 10 kwietnia 2013 roku.

Partnerem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP. Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik „Press”.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można pobrać z naszej strony internetowej: www.rpo.lubelskie.pl.


„Aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa”
24.10.2012

Warsztaty językowe poprowadzą dwaj językoznawcy – dr Tomasz Piekot i dr Marcin Poprawa – współtwórcy Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzący są współautorami poradnika pt. „Jak pisać o Funduszach Europejskich?”. Podstawą programu warsztatów będzie autorska metoda oceny przystępności języka oraz analiza artykułów prasy lokalnej i regionalnej o tematyce funduszowej. Warsztaty będą spersonalizowane, tzn. uczestnicy, którzy do 2 listopada prześlą własne teksty (format .doc lub .docx), uzyskają szczegółową charakterystykę stylu pisania.

Do udziału w seminarium zapraszamy dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej. Spotkanie odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2012 r. Zgłoszenia należy nadsyłać do 8 listopada br.

Uczestnicy seminarium:

 • poznają ogólne informacje o Funduszach Europejskich i ich wpływie na rozwój lokalny i regionalny, a także źródła informacji o Funduszach Europejskich;
 • wezmą udział w zajęciach językowych pokazujących, jak pisać zrozumiale o Funduszach Europejskich (projektach, inwestycjach, efektach etc);
 • uzyskają indywidualną charakterystykę stylu pisania, dokonaną przez językoznawców zajmujących się prostą polszczyzną (na podstawie tekstów przesłanych przed seminarium);
 • odbędą wizytę studyjną w Filmotece Narodowej, która uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Limit miejsc - 32 (pierwszeństwo mają dziennikarze publikujący w wydaniach papierowych). Koszty dojazdu (w maksymalnej wysokości 400 zł), wyżywienia oraz noclegu uczestników pokrywa organizator.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem na numer (22) 461 35 78 oraz mailowo na adres: konkurs.prasowy@mrr.gov.pl do 8 listopada;
 • przesłanie własnych tekstów do analizy (maksymalnie 5 tekstów, w pliku edytowalnym - np. MS Word) do 2 listopada na e-mail: konkurs.prasowy@mrr.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat seminarium można uzyskać pod numerem tel. (22) 461 35 98 oraz 461 31 30 lub e-mailem: konkurs.prasowy@mrr.gov.pl.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zachęca również dziennikarzy oraz wydawców prasy lokalnej i regionalnej do uczestnictwa w drugiej edycji konkursu pt. „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany”.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce "Działania promocyjne".


Konkurs dla dziennikarzy "Fundusze Europejskie - rejestruj zmiany"
3.09.2012 r.

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zapraszamy do II edycji konkursu na najlepsze artykuły prasy lokalnej i regionalnej poruszające tematykę wykorzystania unijnych dotacji. Konkurs jest skierowany do dziennikarzy, redaktorów naczelnych, wydawców i współpracowników gazet lokalnych oraz gazet regionalnych.

Celem konkursu „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany” jest zachęcenie autorów tekstów w prasie lokalnej i regionalnej do przygotowania i publikacji artykułów pokazujących w przystępny i zrozumiały dla czytelnika sposób zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu za sprawą realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Co jest przedmiotem oceny?

Do konkursu mogą być zgłaszane minimum 3 artykuły prasowe poruszające tematykę konkursową (każdy o liczbie co najmniej 1500 znaków – ze spacjami), opublikowane w okresie od 1 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku na łamach prasy lokalnej lub regionalnej.

Artykuły muszą być poświęcone efektom wdrażania Funduszy Europejskich w najbliżej okolicy, dodatkowo mogą informować o możliwościach wykorzystania dostępnych jeszcze unijnych środków.

Ocenie podlegają wyłącznie artykuły opublikowane w drukowanych wydaniach gazet.

Nagrody

Nagrody dla autorów zwycięskich testów przyznawane będą w dwóch kategoriach: prasa lokalna i prasa regionalna.

W każdej z nich zdobyć można następujące nagrody:

 • I miejsce – 7000 zł
 • II miejsce – 5000 zł
 • III miejsce – 3000 zł

Nagrody otrzymają również redakcje tytułów prasy lokalnej i regionalnej, na łamach których opublikowane zostały teksty nagrodzonych autorów:

 • I miejsce – 5000 zł
 • II miejsce – 4000 zł
 • III miejsce – 3000 zł

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać wydawcy, redaktorzy naczelni, dziennikarze i współpracownicy prasy lokalnej i regionalnej.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz ze zgłaszanymi artykułami przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem konkurs „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany”
w terminie do 10 kwietnia 2013 roku.

Partnerem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP. Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik „Press”.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Szkolenie dla dziennikarzy - "Piszemy o Funduszach Europejskich"
23.11.2011 r.

Zapraszamy dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat komunikowania o Funduszach Europejskich. Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2011 r. Zgłoszenia należy nadsyłać do 5 grudnia 2011 r.

W ramach szkolenia odbędą się:

 • warsztaty językowe, pokazujące techniki upraszczania i uatrakcyjniania języka tekstów prasowych o Funduszach Europejskich (projektach, inwestycjach, efektach, etc);
 • wizyta studyjna w Muzeum Chopina, którego modernizacja została sfinansowana z Funduszy Europejskich.

Warsztaty językowe dotyczące pisania prostą i atrakcyjną polszczyzną poprowadzą dwaj językoznawcy - dr Tomasz Piekot i dr Marcin Poprawa. Prowadzący są członkami Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz współautorami podręcznika pt. „Jak pisać o Funduszach Europejskich?". Podstawą programu warsztatów jest autorska metoda analizy przystępności języka oraz przegląd artykułów prasy lokalnej o tematyce funduszowej. Warsztaty będą spersonalizowane, tzn. uczestnicy, którzy do 1 grudnia prześlą własne teksty do analizy, otrzymają indywidualną charakterystykę swojego stylu pisania.

Ponadto, podczas szkolenia zaprezentowane zostaną:

 • informacje o Funduszach Europejskich i ich wpływie na rozwój lokalny i regionalny,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich i praktyczne sposoby korzystania z nich,
 • przykłady ciekawych projektów informacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich, realizowanych przez prasę lokalną i regionalną.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Limit miejsc - 40 (pierwszeństwo mają dziennikarze publikujący w wydaniach papierowych).

Koszty dojazdu (w maksymalnej wysokości 400 zł), wyżywienia oraz noclegu uczestników pokrywa organizator.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer (22) 461 35 78 oraz mailowo na adres beata.ksiazka@mrr.gov.pl do 5 grudnia 2011 r. oraz w przypadku chęci zgłoszenia własnych tekstów do analizy językowej, przesłanie ich mailowo (w pliku otwartym np. MS Word) wraz z formularzem zgłoszeniowym do 1 grudnia na adres: beata.ksiazka@mrr.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel. (22) 461 31 30 lub e-mailem: aneta.cesarek@mrr.gov.pl.

Program szkolenia i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie poświęconej Funduszom Europejskim w Polsce.


Zaproszenie na konferencję prasową
12.10.2011 r.

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Izabela Byzdra ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową:

„Nagrody dla innowacyjnych przedsiębiorców oraz zmiany w dotacjach unijnych dla biznesu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013: dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców; dofinansowanie na inwestycje w ochronę środowiska"

która odbędzie się 13 października br. (czwartek) o godzinie 11:00 w nowej siedzibie LAWP, przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie (sala konferencyjna nr 3  - niski parter).

Dane kontaktowe:

Dorota Dobrowolska
Rzecznik prasowy LAWP
Kierownik Oddziału Informacji i Promocji RPO w LAWP

tel. (81) 46-23-816
tel. kom. 698-633-305

Twoja opinia
RPOWL na youtube