Polecane wydarzenia

A A A
drukujHarmonogram

Pliki do pobrania

wersje Harmonogram ogłaszania konkursów na 2010 rok w ramach III – VIII Osi Priorytetowych RPO WL (16-09-2010) 66.48 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 16-09-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

14 września 2010 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach III-VIII Osi Priorytetowych RPO WL.

Aktualizacja harmonogramu jest wynikiem konieczności dostosowania wysokości alokacji dostępnej w ramach planowanych na 2010 r. konkursów na realizację projektów w ramach poszczególnych Działań III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL do obowiązującego kursu euro
a także dokonania przez Komitet Monitorujący RPO WL realokacji środków pomiędzy Działaniami VIII Osi Priorytetowej. Zmiany Harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO podyktowane są również koniecznością uaktualnienia terminu naboru wniosków w ramach Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL.

wersja z dnia: 13-05-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

11 maja 2010 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zamiany w harmonogramie ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach III-VIII Osi Priorytetowych RPO WL. Wprowadzone zmiany są wynikiem zwiększenia alokacji w konkursach: nr 21/RPOWL/7.1/2009 ogłoszonego w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Infrastruktura turystyki – projekty lokalne oraz nr 22/RPOWL/7.1/2009 ogłoszonego w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Infrastruktura turystyki – projekty regionalne.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube