Polecane wydarzenia

A A A
drukujKrok IV: Czym dysponujemy?

Krok IV: Czym dysponujemy?

W poprzedniej zakładce Co sfinansujemy? poznałeś już naszą długą listę ofert. Mamy nadzieję, że w tej mnogości propozycji odnalazłeś także coś dla siebie. Zobacz, co jeszcze mamy dla Ciebie…


Wyobraź sobie, że na realizację wszystkich zadań w ramach lubelskiego RPO mamy ponad miliard €, a konkretnie 1 192,84 mln €! Pieniądze będziemy przyznawać przez siedem kolejnych lat (2007-2013), a nawet trochę dłużej w podziale na poszczególne osie:


Wykres

 

  • Jeśli Twój projekt dotyczyć będzie „Przedsiębiorczości i innowacji” (Oś I) dostaniesz dotację w wysokości nawet 70% poniesionych przez Ciebie kosztów kwalifikowalnych.
  • Jeśli zdecydujesz się na realizację zadania w ramach „Infrastruktury ekonomicznej” (Oś II) – otrzymasz zwrot nawet 95% kosztów kwalifikowalnych.
  • Startując o dofinansowanie projektu w ramach każdej pozostałej osi (III-VIII) możesz liczyć na zwrot nawet 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Zastanawiasz się teraz, jak zdobyć dotację? Czas najwyższy, byś poznał procedurę finansowania projektów w ramach RPO.


Jeśli interesuje Cię projekt z Osi I lub II – sprawdź tutaj:


Jak wspominaliśmy, projektami dotyczącymi dwóch pierwszych osi zarządza Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II), którą jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Wybór projektów do dofinansowania przeprowadza ona w trybie konkursu zamkniętego lub otwartego.

IP II planuje wyłanianie projektów do dofinansowania w trybie konkursowym na dany rok w formie harmonogramu ogłaszania konkursów. W oparciu o harmonogram prowadzi ona tzw. nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Harmonogram może ulegać zmianom i być aktualizowany w ciągu roku w zależności od stopnia wykorzystania środków finansowych.

Konkursy zamknięte ogłaszane są cyklicznie. W konkursie ustala się konkretne daty rozpoczęcia oraz zakończenia naboru wniosków. Ocena wniosku odbywa się po zakończeniu każdego terminu naboru. Okres pomiędzy datą rozpoczęcia naboru a datą jego zakończenia wynosi 45 dni kalendarzowych.

W trybie konkursu otwartego nabór wniosków i ich ocena jest prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania określonego limitu środków. Wyniki oceny są ogłaszane cyklicznie bądź na bieżąco. Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II) publikuje na swojej stronie internetowej www.lawp.eu informacje o stanie wykorzystania pieniędzy przeznaczonych na konkurs otwarty.

Proces wyboru projektów:

1.       ogłoszenie konkursu,

2.       nabór wniosków,

3.       ocena wniosków,

4.       podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu,

5.       ogłoszenie wyników konkursu,

6.       podpisanie umowy.


Odwiedź koniecznie stronę Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i dowiedz się więcej!


Jeśli interesuje Cię projekt z Osi od III do VIII – sprawdź tutaj:

W ramach Osi Priorytetowych: III, IV, V, VI, VII oraz VIII RPO WL podstawowym trybem wyboru projektów do dofinansowania jest tryb konkursu zamkniętego. Instytucja Zarządzająca planuje wyłanianie projektów do dofinansowania w trybie konkursowym na dany rok w oparciu o opracowany harmonogram ogłaszania konkursów. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie może ulegać zmianom i być aktualizowany w ciągu roku w zależności od stopnia wykorzystania środków finansowych.

Konkursy zamknięte ogłaszane są cyklicznie. W konkursie ustala się konkretne daty rozpoczęcia oraz zakończenia naboru wniosków. Ocena wniosku odbywa się po zakończeniu każdego terminu naboru. Okres pomiędzy datą rozpoczęcia naboru a datą jego zakończenia wynosi przynajmniej 30 dni kalendarzowych.

W uzasadnionych przypadkach możemy zastosować tryb konkursu otwartego. W trybie tym nabór wniosków i ich ocena jest prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania określonego limitu środków. Wyniki oceny oraz informacje o stanie wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs otwarty publikujemy na naszej stronie internetowej.

Proces wyboru projektów:

1.       ogłoszenie konkursu,

2.       nabór wniosków,

3.       ocena wniosków,

4.       podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu,

5.       ogłoszenie wyników konkursu,

6.       podpisanie umowy.

Twoja opinia
RPOWL na youtube